Dětský klub Čankovice a Vysoké Mýto

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

 
   Realizace podpořeného projektu poskytne příležitost pokračovat v započaté práci s dětmi a jejich rodiči především na cestě za vzděláním. Tyto děti žijí v nepodnětném prostředí a do běžného vzdělávacího systému vstupují s velkým počátečním handicapem, v jehož důsledku pak ve škole selhávají a ztrácejí motivaci, jejich cesta za vzděláním je často předčasně ukončena. Řešení této situace vnímáme jako absolutní prioritu právě proto, že vzdělání představuje hodnotu – šanci na změnu v životě jedince i místní komunity jako takové. Prostřednictvím individuálního přístupu, kombinací jednotlivých aktivit, zapojením rodičů a dobrovolníků zprostředkujeme dětem ze sociálně vyloučených lokalit (SVL) pozitivní zkušenost se vzděláním, pomůžeme odstranit bariéry, rozvinout základní komunikační a sociální dovednosti tolik potřebné pro srovnání handicapu při vstupu do základní školy.
 
   Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3 až 13 let v lokalitách Čankovice a Vysoké Mýto, které nesou nálepku sociálně vyloučených území. V Čankovicích se dětský klub nachází přímo na ubytovně, kde žije cca 90 dospělých a 50 dětí. Okamžitá kapacita klubu je 15 dětí. Ve Vysokém Mýtě sídlí dětský klub ve vyloučené lokalitě „Farma“ v Husově ulici, kterou tvoří dvě bytovky a žije zde cca 210 obyvatel (122 dospělých a 88 dětí). Okamžitá kapacita klubu je 20 dětí. Oba dětské kluby se zaměřují na poskytování služeb souvisejících se vzděláním (předškolní děti každý všední den od 8-12h, školní příprava a poradenství pro děti z prvních ročníků ZŠ v čase od 13-16h). V odpoledních hodinách dále probíhá klub pro děti ve věku 6–13 let, který se zaměřuje na realizaci vlastních nebo jiných volnočasových aktivit.
 
Projekt je realizován za finanční podpory Nadaci J&T. Děkujeme
 

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz