Dobrovolnictví v rodinách a NZDM

Termín realizace: 1.9.2013 - 30.6.2016

Cílem projektu je zapojení dobrovolníků do vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením v Chrudimi, Hrochově Týnci, Chrasti, Prachovicích a Heřmanově Městci. Zapojením proškolených a motivovaných dobrovolníků chceme zvýšit kvalitu života dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Dobrovolníky budeme hledat přímo v lokalitách, kde poskytujeme sociální služby. Dobrovolníci budou za asistence terénních pracovníků působit přímo v rodinách nebo budou svoji činnost vykonávat ve spolupráci s vybranou školou, do které děti docházejí, a posílí tak kapacitu terénního pracovníka, který se může plně věnovat další práci s rodinou. Náplní činnosti dobrovolníků bude např. předškolní příprava dětí na docházku do školy, doučování dětí, které již školu navštěvují, pomoc při psaní domácích úkolů a pomoc při osvojování si návyků týkajících se odpovědnosti a zvládání režimu, který si školní docházka nárokuje.

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které žijí ve vyloučených lokalitách výše uvedených lokalit.

Lidé s dobrovolnickým potenciálem napříč věkovým spektrem a přirozenou potřebou pomáhat druhým.

Kontakt:

Tibor Schwarz

  • koordinátor dobrovolníků
  • Telefon: 733 747 746
  • E-mail: 

Projekt je podpořen Nadací Adra.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz