Dobrovolnictví ve zdravotnictví

Dobrovolnictví ve zdravotnictví se v České republice začalo postupně, ale systematicky objevovat od roku 2000. Mnoho dobrovolníků dnes působí nejen v lůžkových zdravotnických zařízeních, ale i ve "zdravotně sociálním terénu", kde pomáhají hlavně lidem s různým typem zdravotního postižení. Svou činností jim usnadňují návrat do společnosti i fungování v běžném životě, umožňují zapojit se do aktivit, které by pro ně samotné byly těžko dostupné. Dobrovolníci jsou tak přirozeným mostem, který propojuje zdravotnickou a sociální oblast.

V nemocnicích se dobrovolnický program osvědčil jako jeden z nástrojů, který prostřednictvím lidského kontaktu dobrovolníka s pacientem napomáhá aktivizaci, motivaci a psychické podpoře hospitalizovaných pacientů, přispívá k efektivnější organizaci práce a času personálu pro odbornou činnost i ke zlepšení celkové atmosféry nemocnice. Tím vším se podílí na zvyšování úrovně kvality péče o pacienta. Praktické zkušenosti se začleněním dobrovolnického programu má v ČR řada státních i nestátních zdravotnických zařízení, velkých fakultních, krajských i menších oblastních a městských nemocnic. V některých případech spolupracuje zdravotnické zařízení s nestátní neziskovou organizací, jindy si nemocnice řídí celý dobrovolnický program sama. O dobrovolnickou činnost ve zdravotnictví je trvale zájem i ze strany dobrovolníků, zapojují do spolupráce v akutní i dlouhodobé péči o pacienty dětského i dospělého věku, nevyjímaje péči o pacienty v lůžkových nebo terénních hospicech. 

Pro dobrovolníky v nemocnicích platí "tři principy bezpečné dobrovolnické činnosti":

  1. Dobrovolník nemusí znát diagnosy, orientuje se na to, co i nemocný člověk může.
  2. Dobrovolník sdílí s pacientem/klientem hlavně přítomný okamžik.
  3. Optimální motivací dobrovolníkovy pomoci je podpora a pacientova/klientova psychická pohoda v přítomném okamžiku, ne výsledek léčby.

                                 
                                                

                                                               

 

 

                                                     

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz