Ohlédnutí za červencem


Datum publikace: 29.08.2021

ohlédnutí za červencem

Červencové dny s sebou přinesly nejen sluneční paprsky, ale také nové změny, které výrazně ovlivnily chod organizace. Během letních dní došlo k rekonstrukci vnitřních prostor hlavní budovy, což kladlo zvýšené nároky na pracovníky a uživatele služeb, kteří se tomu museli přizpůsobit.

Terénní program streetwork probíhal ve stejných městských lokalitách jako v předešlém období. Naše pracovnice vyhledávala jako cílovou skupinu mladé lidi za účelem navázání kontaktu, nabídky sociálního poradenství a pomoci. Celkem bylo osloveno 34 jednotlivců.

V rámci Terénního programu pro rodiny se stalo jedno z nejčastějších témat otázka bydlení a svět financí. Velká pozornost se soustředila na rodiny, kdy mladé maminky potřebovaly podporu při péči o dítě. Současně se nezanedbávala ani příprava na návrat dětí do školního prostředí. I v tomto měsíci jsme v  předškolce nezaháleli - trénovali a rozvíjeli jsme oblasti zaměřené na grafomotoriku, kognitivní schopnosti či na řečové a jazykové dovednosti.

V uplynulých dnech se pracovníci a uživatelé služby shledávali nejen u volnočasových aktivit a sportovních her, ale velká část letních dní byla věnována i péči o rostliny.  Pořádaly se též výlety po okolí a uskutečnila se exkurze po loutkářské Chrudimi.

NZDM Futur Prachovice prošlo rovněž mnohými změnami – došlo k rekonstrukci prostor klubu a spolu s novými klienty jsme také přivítali do týmu novou kolegyni Kristýnu.

Provoz ve službě v NZDM Futur Čankovice probíhal nadále dle pracovní doby s možností individuálních konzultací.

Šanci pro Tebe se podařilo realizovat preventivní téma s názvem Bezpečné prázdniny. Hlavním cílem bylo informovat děti o rizicích a dopadech svého chování ve volném čase o letních prázdninách.

Mimo jiné proběhla také setkání rodinného a ženského klubu. Konverzace se týkala nejen nadcházejících podzimních voleb, vlivu médií, ale hovořilo se též o předsudcích dotýkajících se jednotlivců a komunit.

Sociální podnik Ušito s šancí (šicí dílna s obchodem) nezahálela – mistrovou obchodu zastupuje naše dlouhodobá dobrovolnice a tak máme otevřeno pro všechny zájemce celý pracovní týden. Pracovnice dílny realizují dlouhodobé zakázky, vedle toho plnily objednávky dle poptávky zákazníků (šití organizérů, zástěr, atd.). Připravujeme se na šití potahů židlí do nových prostor Kruhu zdraví.

Velký důraz se během měsíce kladl i na propojení a spolupráci s dalšími externími institucemi z oblasti školství, zdravotnictví a státní správy.Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz