Ohlédnutí za červnem


Datum publikace: 21.07.2021

Ohlédnutí za červnem

S koncem školního roku se dny v neziskové organizaci Šance pro Tebe nesly především ve znamení blížících se letních prázdnin. Od začátku měsíce nastalo pomalé rozvolnění a navrácení do běžného režimu.

Hned ze začátku teplého letního měsíce se oslavoval svátek všech dětí. Během měsíce června se podařilo uskutečnit i téma dopravy, kdy si děti mohly vyzkoušet orientaci pomocí dopravních značek. Velký důraz se kladl i na preventivní téma bezpečnosti, jak se chovat o letních prázdninách a co dělat, jestliže nastane i životu nebezpečná situace.

V červnu nabídla organizace potřebnou pomoc a oporu zejména klientům, kteří nebyli zaměstnáni a neměli kde bydlet, což byl jeden z hlavních cílů měsíce – zajistit klientům stabilní práci a bydlení. V programu Sanace byla směřována pozornost rodině, která přišla o možnost bydlení ve vlastním bytě. Pracovníci služby se snažili rodině nejen podat pomocnou ruku, předat jim vědomosti z oblasti peněz, ale také jim nabídnout zcela nový životní start. Byla jim nabídnuta podpora nejen v oblasti financí, ale také zdravotnictví či vzdělání prostřednictvím spolupráce s dalšími institucemi. Stále častěji se někteří chráněnci dostávají do stále větších dluhů a splácejí půjčky, a proto se za měsíc červen pracovníci terénního programu snažili zvýšit povědomí o finanční gramotnosti.

Mimo finanční problematiku se také často řešila sféra vztahů v rodinách, zejména vztahů mezi rodiči a dětmi, a spory mezi samotnými rodinami. Rodinám byla poskytována psychologická pomoc a nabízena byla služba i manželské poradny.

Podpora byla poskytována v uplynulých týdnech nejen dospělé klientele, ale i dětem, které měly možnost docházet na doučování do služby Futur Chrudim, kde si mohly procvičovat látku probíranou ve škole. V předškolních službách si děti mohly trénovat a rozvíjet různé schopnosti a dovednosti prostřednictvím her a pohybu v přírodě.

Dalším bodem červnového programu bylo téma kreativity. V prostorách klubu se hovořilo o tom, co je kreativita, v jaké podobě ji nalezneme, kde ji používáme a jak ovlivňuje naše životy.

V průběhu měsíce června probíhala také terénní služba Streetwork ve stejných lokalitách jako v předešlém měsíci. V městských částech pracovníci terénního programu vyhledávali osoby v mladém věku a informovali je o činnostech služby a hovořili s nimi o tématech, které je zajímají. Celkem bylo osloveno 48 mladých dospělých s cílem nejen představit službu organizace, ale také navázat kontakt.

Šance pro Tebe uspořádala mimo jiné setkání dobrovolníků, kteří se podílejí na činnostech organizace. Venkovním posezením u dobrého jídla a pití poděkovala dobrovolníkům za jejich obětavou a záslužnou činnost.

Marek Točoň
PR pracovník
Mob.: 733 747 746
E-mail: marek@sance.chrudim.czRychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz