Ohlédnutí za uplynulým měsícem v Šanci pro Tebe


Datum publikace: 17.03.2021

Služby probíhaly nestandardně vzhledem k nouzovému stavu z důvodu epidemie Covid-19. Stále čelíme pandemii, která s sebou přináší úskalí v podobě nejrůznějších omezení. Tento stav dopadá i na provoz naší neziskové organizace. Díky odhodlání a trpělivosti zaměstnanců jsme však schopni fungovat i za těchto okolností. Všechny soc. a podpůrné služby máme otevřené a pokračujeme v jejich poskytování lidem, kteří je potřebují.

Věnujeme se dětem v předškolním věku prostřednictvím Předškolek. Učitelky s dětmi trénují a rozvíjí grafomotoriku, paměť, jemnou a hrubou motoriku, čísla, barvy, tvary, řečové schopnosti, a to za pomocí her, pracovních listů, didaktických pomůcek, pohybových a hudebních či čtecích chvilek. V rámci procházek trénují jak se chovat ve městě – děti učí například bezpečnosti pohybu, slušnému chování a jsou vedeny ke vnímání změn v přírodě. Únorové měsíční téma „Z pohádky do pohádky“ bylo věnováno čtení a poslechu pohádek a vyprávění si o nich. Děti se tak mohly ponořit do tajuplného abstraktního světa, který jim zpříjemnil pobyt v předškolních zařízeních.

Se ztíženými podmínkami se potýkají i zástupci nízkoprahových klubů. Momentální situace nedovoluje běžné akce, preventivní programy, volnočasové aktivity atd. Prozatím provoz nízkoprahových zařízení funguje ve znamení individuálních konzultací a kluby se primárně zaměřují na doučování dětí. Při pedagogické podpoře nám pomáhají také dobrovolníci, ale i stážisté, které zajišťuje naše dobrovolnická agentura. Smyslem služby je zastavit propad školního prospěchu dítěte. Čas a energie, kterou dobrovolníci věnují podpoře při doučování, přináší mimo jiné i pozitivní vliv ke zvýšenému zájmu o školu nebo snížení absence při výuce.

S rostoucími problémy způsobené komplikovanou dobou vzrůstá také potřeba služeb Sanace nebo Terénního programu pro rodiny. Lidé, kteří se už před krizí nacházeli v nelehké situaci, jsou vystaveni v současné době mnohdy existenčním problémům. Překážky, kterým často čelí, již sami nezvládají. Cílem služeb je podpořit tyto rodiny a udržet je v jejich celistvosti. Snažíme se předcházet odebírání dětí z rodin, posilovat rodičovské kompetence a pracovat na jejich rozvoji. S uživateli mimo jiné řešíme bytovou problematiku, finanční problematiku, práci, docházku do školy a školky. Uživatelům je často poskytnuta pomocná ruka při komunikaci s úřady, kdy uživatelé oznámením nebo výzvám (celkově úředním dopisům) nerozumí a žádají nás o vysvětlení.

Nesmíme také zapomenout na sociální podnik Ušito s Šancí. Výrobky z šicí dílny se těší velké oblibě veřejnosti, pro kterou šijeme na zakázku například polštáře a potahy na ně, obaly na knihy, běhouny atd. Máme rozpracované povlaky na molitanové kostky do školky Na Valech, pytlíky na chleba, prostírání a podšálky. V současné době jednáme o zakázkové výrobě do dalších firem.

Ve spolupráci s Probační a mediační službou Šance pro Tebe umožnila dvěma osobám výkon obecně prospěšných prací, při čemž jeden z nich již zdárně svůj alternativní trest dokončil. Pro lidi v nouzi jsme ve spolupráci s potravinovou bankou věnovali zdarma již 12 tisíc roušek a dva tisíce respirátorů. Stejně tak jsme distribuovali ochranné pomůcky na pracoviště Úřadu práce v Chrudimi a Třemošnici.

verzi pro tisk naleznete Zde

Marek Točoň
PR pracovník
Mob.: 733 747 746
E-mail: marek@sance.chrudim.c

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz