Předškolka ve vyloučených lokalitách Chrudimska pokračuje i v novém školním roce. Pomáhají v ní oblastní poradci z řad Romů


Datum publikace: 04.10.2017

Ilistrační foto | Zdroj: archiv Šance pro Tebe

V současné době najdeme na Chrudimsku několik tak zvaných sociálně vyloučených lokalit. Organizace Šance pro Tebe, jejíž pracovníci poskytují sociální a podpůrné služby lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, působí nejen v Chrudimi, ale také v Prachovicích, v Hrochově Týnci a od začátku roku i v obci Čankovice.

Zde všude sociální pracovníci spolupracují také s dětmi a mladými dospělými. Velkou část svého času směřují k malým dětem a jejich rodičům, jimž se věnuje projekt s názvem „Předškolka“.

Předškolka funguje již čtvrtým rokem díky pravidelné finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Města Chrudim, Nadace Agrofert a Nadace Pomozte dětem. V letošním kalendářním roce pracovníci Šance pro Tebe v Předškolce uvítali více jak tři desítky dětí, kterým pomohli se připravit do školky a školy.

Aktivity v Předškolce však neutichají ani v novém školním roce. Dětem i pedagogům pomáhají také oblastní poradci z řad lidí žijících ve vyloučených lokalitách.  

Předškolka pomáhá malým dětem už čtvrtým rokem

Projekt Předškolky se hned po svém zavedení ve vyloučených lokalitách Chrudimska stal velkým pomocníkem pro malé děti, které se připravují na vstup do vzdělávacího systému. V Předškolce si totiž postupně a citlivě zvykají na chod školky a posléze i školy. Učí se spolupracovat v kolektivu i s paní učitelkou.

„Pedagogický pracovník Předškolky dokáže reflektovat speciální potřeby těchto dětí a pomoci jim se zorientovat v pro ně často složitém prostředí. Děti, které absolvovaly tento druh přípravy, se nám do Předškolky vrací pochlubit se svým vysvědčením a svými úspěchy,“ uvádí Sophia Dvořáková, ředitelka Šance pro Tebe. „Je vidět, že děti se velmi rády a snadno učí, mají rády svou paní učitelku i kamarády a jsou citlivé a otevřené jako každé jiné dítě,“ říká Eva Jerusalémová, pedagožka v prachovické Předškolce.

Předškolku oceňují i rodiče malých dětí z vyloučených lokalit. Díky podpoře pracovníků Šance pro Tebe se totiž i oni učí - na příklad komunikovat s učiteli. „I tyto zdánlivé drobnosti mohou velmi podpořit malé předškoláky a jejich rodiče ve vstupu do školních tříd,“ vysvětluje Eva Jerusalémová.

Pomoc oblastních poradců

V Předškolce už druhým rokem pomáhají také oblastní poradci. „V Prachovicích a v Hrochově Týnci se podařilo najít velmi šikovné oblastní poradce. Pocházejí z řad obyvatel žijících v těchto lokalitách, a tak velmi dobře znají místní prostředí a také potřeby lidí z vyloučených lokalit,“ osvětluje Sophia Dvořáková.

Oblastní poradce působí v Předškolce jako asistent a pomocník pedagoga. Pro děti a jejich rodiče ale představuje důležitý prvek podpory a spojnici mezi vyloučenou lokalitou a pracovníky Šance pro Tebe. „V tomto případě je velmi povzbudivé, že i místní pedagog má šanci zahlédnout úspěchy nejen u „svých dětí a rodin“. Vidí velký posun právě i u poradců, kteří se dostávají přes svou počáteční nejistotu a „rostou“ s každým pracovním dnem ve školce,“ doplňuje další úhel pohledu ředitelka Dvořáková.

Kromě vzdělávacích aktivit však s dětmi vyrážejí paní učitelky také na výlety do blízkého okolí. Na fotografie z výletů a prázdninového času se můžete podívat na webu Šance pro Tebe v sekci Fotogalerie a Novinky.

V projektu působí také logopedky, které dohlížejí na správný vývoj řeči malých dětí a mohou využít i pomoci dentistky.
Předškolku najdou rodiče v Chrudimi, v Prachovicích, v Hrochově Týnci a v Čankovicích. Zde všude také probíhají rodinné kluby Šance, které dávají prostor společnému čtení a hraní si rodičů s dětmi. V klubech funguje také možnost výpůjček knížek a didaktických hraček, které opět posouvají rozvoj dětí.
----

Malé děti z vyloučených lokalit Chrudimska nejčastěji vypadávají ze systému předškolní přípravy a přitom ji potřebují nejvíce. Bohužel není přihlíženo ke speciálním vzdělávacím potřebám těchto dětí a k podmínkám, ve kterých vyrůstají. To pouze prohlubuje znevýhodnění romských dětí. Romské děti potřebují výraznou motivaci a podporu pro to, aby zvládly vstup do vzdělávacího zařízení a především, aby tam vydržely.
----

O projektu Předškolky jsme psali na jaře 2017, upozornili jsme na to, že:

  • Předškolka dokáže pomáhat v předškolní přípravě i při doučování prvňáků a druháků.
  • Finanční situace mnoha rodin z vyloučených lokalit často neumožňuje, aby děti zažily výlety a podobné akce. V rámci Předškolky navštěvují děti na příklad ZOO, divadlo, poznávají místní historii anebo se účastní různých rukodělných workshopů.
  • V Předškolce a rodinném klubu Šance (oboje provozuje Šance pro Tebe v konkrétních vyloučených lokalitách) vznik nápad na půjčovnu hraček a knížek, děti se tak mohou opět více rozvíjet a vstoupit do školky a posléze školy lépe připravené, např. s mnohem širší slovní zásobou.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

 

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz