Šance pro Tebe se zapojila do evropského projektu. Má tak možnost komplexně podpořit rodiny ve vyloučených lokalitách


Datum publikace: 24.10.2017

Ilustrační foto | Zdroj: Šance pro Tebe

Od letošního října organizace Šance pro Tebe získala významnou finanční podporu pro svou další činnosti v sociálně vyloučených lokalitách na Chrudimsku. Vznikl totiž projekt s názvem „Komplexní podpora ohrožených rodin v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast“, který podporuje Evropská unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt, v němž sociální pracovníci Šance pro Tebe celistvě pomáhají rodinám z vyloučených lokalit, potrvá do konce září roku 2020.
 

 Vyloučené lokality na Chrudimsku jsou místem, kde se dobře nežije ani rodinám s dětmi, ani blízkým obyvatelům většinové společnosti. Problémy, se kterými se každý den potýkají, ať jedni nebo druzí zmínění obyvatelé, nelze brát na lehkou váhu a už vůbec je nelze vidět černě nebo bíle.

„K neoddiskutovatelným trápením obyvatel ve vyloučených lokalitách patří nezaměstnanost. S ní se samozřejmě velice úzce pojí finanční zatížení a často i chudoba. Dalším výrazným problémem je malý zájem rodičů o vzdělání jejich dětí,“ vyjmenovává pouze některé z tíživých situací Sophia Dvořáková, ředitelka organizace Šance pro Tebe.

Zmíněné neduhy jsou však jenom zlomkem veškerých trápení obyvatel ve vyloučených lokalitách. Mnohé z nich pramení z prostého faktu, že lidé si neví rady s těmito tíživými situacemi.

Jedno z řešení, ne však jediné, a pomocnou ruku nabízí sociální pracovníci Šance pro Tebe z Chrudimi. Ti totiž už několik let fungují ve vyloučených lokalitách Chrudimska (Chrudim, Prachovice, Heřmanům Městec, Chrast či Čankovice) jako průvodci rodin i jednotlivců. Od loňského roku se zapojují do práce a pomoci i oblastní poradci, kteří pocházejí přímo z vyloučených lokalit a jsou pomyslnou spojkou mezi vyloučenou lokalitou, sociálním pracovníkem a většinovou společností.

Jak vypadá konkrétní pomoc

Už několik let se ve vyloučených lokalitách pracuje na aktivním vyhledávání potřebných klientů a pomoci přímo v jejich rodinách. V následujících třech letech tomu nebude jinak. „Víme, že pokud naší prací podpoříme celou rodinu a začneme řešit problémy komplexně, tak se nám snáze pomáhá a výsledky přicházejí mnohem rychleji,“ uvádí Sophia Dvořáková.

Konkrétní pomoc tak přichází při hledání vhodného bydlení pro rodiny s dětmi, zaměření se na zvýšení kvalifikace a pomoci při hledání stálého zaměstnání. Zcela prakticky se pak na setkání s obyvateli vyloučené lokality hovoří o hospodaření s financemi a řešení problémů s dluhy.

Ve všech těchto činnostech významně pomáhají také oblastní poradci. „Jsou to lidé, kteří pocházejí přímo z vyloučených lokalit a pro místní jsou autoritami. Jako první navazují kontakt s klienty a jsou již tak vyškolení, že dokáží významně pomáhat sociálním pracovníkům,“ vysvětluje Marie Sixlová, projektová asistentka Šance pro Tebe.

Pomoc se vzděláním je ušitá na míru nejmenším, i pro jejich maminky

Předškolní příprava nejmenších obyvatel si ve vyloučených lokalitách žádá zcela speciální a velmi citlivý přístup. „Co se týká přípravy předškoláků, tak už několik let vedeme v lokalitách tak zvanou Předškolku. Za nás je to ověřený způsob, jak pomoci malým i rodičům se zorientovat v tom, jak to ve školce i ve škole chodí. Hlavní ale je, že se nám daří odstraňovat bariéry a strachy z komunikace se školou, a to na obou stranách. Jak u rodičů, tak i u pedagogů,“ vysvětluje Eva Jerusalemová, pracovnice Šance pro Tebe a pedagožka z „Předškolky“.

Odborné kulaté stoly mají podpořit komplexní pomoc ve vyloučených lokalitách

Velmi zajímavou aktivitou, která vzniká také v rámci projektu Evropského sociálního fondu „Komplexní podpora ohrožených rodin v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast“, jsou kulaté stoly pro odbornou veřejnost.

„Máme v plánu se jednou za tři měsíce setkat spolu se zástupci Úřadu práce v Chrudimi, Odborem sociálních věcí v Chrudimi, školskými zařízeními a samozřejmě také s představiteli obcí, kde se vyloučené lokality nacházejí,“ vyjmenovává Sophia Dvořáková. „Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že odbornou pomoc ve vyloučených lokalitách je nutné nějakým způsobem koordinovat, vědět o sobě navzájem a tím velmi zefektivnit naši práci. Abychom mohli hovořit o komplexnosti podpory ohrožených rodin, je třeba tuto podporu poskytovat po dohodě a ve spolupráci se všemi spolupracujícími subjekty,“ uzavírá Sophia Dvořáková.

U kulatého stolu tedy mohou zaznívat rozdílné názory a úhly pohledu na problematiku klientů z vyloučených lokalit. Podstatné ale je, aby přítomní dokázali najít ve spektru názorů východisko a plán pro spolupráci. 

Všechny zmíněné aktivity (kromě kulatých stolů), které ve vyloučených lokalitách Chrudimska pracovníci Šance pro Tebe provozují, jsou už „stálicemi“ v nabízených sociálních službách. Finance na jejich podporu organizace hledá každým rokem. Zapojením se do projektu Evropského sociálního fondu se organizaci Šance pro Tebe na tři roku trochu uleví.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz