Pořízení osobního automobilu pro terénní sociální služby

Termín realizace projektu: 1.1.2021 – 31.12.2021

Výstupem realizovaného projektu bylo pořízení služebního vozidla pro poskytování terénních sociálních služeb s hlavním cílem zvýšit dostupnost služeb z hlediska logistiky a podpořit tak kontakt s dalšími institucemi.

Dle provedené vnitřní analýzy organizace bylo koncem roku 2020 zjištěno, že současná kapacita služebních vozidel je již nedostatečná, a to hlavně s ohledem na poptávku po soc. službách ve vzdálenějších a hůře dostupných lokalitách.

 Získáním nového služebního automobilu došlo ke zvýšení dostupnosti soc. služeb, zvýšení cestovní obslužnosti zaměstnanců organizace, díky níž lze podporu a pomoc nabízet včas, řešit ihned obtížené životní situace s cílem předcházet rizikovému chování a mírnit dopady sociálnímu vyloučení.

 Úspěšná realizace projektu, pořízení nového služebního automobilu, byla možná za finanční podpory Pardubického kraje a soukromých dárců. Jim všem patří velké poděkování. Děkujeme.

 

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz