Předškolní příprava a preventivní aktivity v Čankovicích a Vysokém Mýtě za podpory Nadace České spořitelny


Předškolní příprava a preventivní aktivity

v Čankovicích a Vysokém Mýtě

za podpory Nadace České spořitelny

 

Termín realizace: 1.1.2021 – 31.8.2021

Projekt je zaměřen na děti ve věku 3 až 8 let v lokalitách Čankovice a Vysoké Mýto.Dětské kluby v obou lokalitách poskytují služby související se vzděláním (předškolní děti každý všední den od 8-12h, školní příprava a poradenství pro děti z prvních ročníků ZŠ v čase od 13-16h). V odpoledních hodinách dále probíhá klub pro děti ve věku 6–13 let, který se zaměřuje na realizaci vlastních nebo jiných volnočasových aktivit. Dále jsou zde každý měsíc probírána preventivní témata (např. škola, hygiena, bezpečnost, různé závislosti, atd.). V rámci prevence a rozvoje dětí jsou přizvání odborníci z řad logopedie, dentální hygieny nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Realizace projektu poskytuje možnost pokračovat v započaté práci s dětmi a jejich rodiči na cestě za vzděláním. Tyto děti žijí v nepodnětném prostředí a do běžného vzdělávacího systému vstupují s velkým počátečním handicapem, v jehož důsledku pak ve škole selhávají a ztrácejí motivaci, jejich cesta za vzděláním je často předčasně ukončena. Řešení této situace vnímáme jako absolutní prioritu právě proto, že vzdělání představuje hodnotu – šanci na změnu v životě jedince i místní komunity jako takové. Prostřednictvím individuálního přístupu, kombinací jednotlivých aktivit, zapojením rodičů a dobrovolníků zprostředkováváme dětem z daných lokalit pozitivní zkušenost se vzděláním, pomáháme odstraňovat bariéry, rozvíjíme základní komunikační a sociální dovednosti tolik potřebné pro vstup do základní školy.

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace České spořitelny. Děkujeme za podporu.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz