Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska


Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Cílem projektu je zlepšení kvality života lidí v lokalitách ulic Husova, Čapkovského a Fibichova ve Vysokém Mýtě, kteří se zde potýkají s problémy vícenásobného znevýhodnění.

Projektové aktivity jsou zaměřeny jak na komunitu, tak jednotlivce, jejichž život v sociálním vyloučení ovlivňují následující fenomény: etnicita, chudoba, segregace, využívání institucí, kvalita bydlení, výskyt sociálně patologických jevů, vzorce chování a jednání v kontextu komunitního života, dlouhodobá nezaměstnanost, nízký stupeň dosaženého vzdělání, předlužení nebo špatný zdravotní stav. Naší snahou je pracovat s celou komunitou (napříč věkovým spektrem), která tvoří prostorově vyloučenou lokalitu. Vedle toho za podpory komunitního pracovníka započít práci v dalších segregovaných částech města (Čapkovského, Fibichova ul.), kde je z pohledu města potřeba pracovat s příslušníky romské menšiny, která je obyvateli těchto lokalit. Aktivity projektu se zaměřují na budoucnost dětí a mladých dospělých, jejich cílem je zvýšit šance na plnohodnotný život ve společnosti a tím šanci na vystoupení z bludného kruhu, který často přechází z generace na generaci. Naším cílem není udržovat lidi v sociálním vyloučení, ale pomoci jim. K tomu bude využita i pracovní pozice terénního komunitního pracovníka a oblastního poradce – jejichž cílem je zjišťování a vyhodnocování potřeb komunit, jejich aktivizace – příprava a společná práce na konkrétních záměrech (např. komunitní aktivity, vedení dialogu, motivace jednotlivých členů atd.). V rámci projektu podpoříme místní aktéry a propojíme světy lidí, které se jinak nepotkávají. Důležitou součástí projektu je i nadále práce dobrovolníků, jejich zapojení do projektu přináší na straně minority prolomení segregace a jejich možnou aktivizaci směrem ke společenské odpovědnosti, na straně majority možnost změny ve formě přístupu k dané cílové skupině.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Děkujeme.

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz