Historie organizace

Na počátku byla Nadace Šance pro Tebe, která se po celá 90. léta zaměřovala na práci s neorganizovanou mládeží a realizovala pravidelné výměny mladých lidí mezi českou a německou stranou (Reutlingen).

Členové nadace inspirováni zkušenostmi ze spolkové země Badensko-Wittembersko iniciovali založení samosprávného klubu pro společenské aktivity „nezávislé scény“ mladých lidí v Chrudimi. V roce 1994 vzniká za účelem provozování klubu spolek Mach a na podzim roku 1997 je po nemalém úsilí otevřena Agora - místo k setkávání. Agora je starověké řecké slovo, které se dá do češtiny přeložit jako tržiště nebo jako shromáždiště občanů.

Nadace stála také u vzniku sítotiskové dílny Grafis (projekt sociální podpory pro obtížně zaměstnatelné mladé lidi), festivalu Yanderov (od roku 1993) pro začínající hudebníky a spolupracovala při vzniku oddělení sociální prevence na tehdejším Okresním Úřadě Chrudim.

V roce 1998 zakládá několik aktivistů spolu s členy České asociace streetwork občanské sdružení Šance pro Tebe. Cílem bylo pokračovat v realizaci nosných aktivit Nadace a podílet se na rozvoji nových postupů v sociálně preventivní práci ve prospěch mladých lidí v regionu.


Historie organizace | Šance pro Tebe v číslech a datech

1998 založení občanského sdružení Šance pro Tebe jako nástupce stejnojmenné nadace registrace MV ČR (dne 4. 5. 1998) 1999 - 2001 společné aktivity se spolkem Mach …

Zobrazit

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz