Projekty - ukončené

Projekty, které Šance pro Tebe již realizovala


"Rychlá pomoc" ve spolupráci s Nadací České spořitelny

Termín realizace: 1.5.2020 – 31.8.2020 Projekt je realizován ve vyloučené lokalitě "Farma" ve Vysokém Mýtě, která se nachází na okraji města při hlavní silnici. Cílová skupina je tvořena…

Zobrazit

Rodinné centrum ve Vysokém Mýtě

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020   Realizace projektu umožňuje pokračovat v započaté práci s dětmi v předškolním věku ve Vysokém Mýtě (lokalita Farma), které jsou přímo…

Zobrazit

Já, předškolák

  Termín realizace: 1. dubna 2015 - 31. března 2016   Projekt „Já předškolák“ je zaměřen na práci s předškolními dětmi a jejich rodiči ze znevýhodněného prostředí.…

Zobrazit

Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska

Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019 Cílem projektu je prostřednictvím rodinného centra za podpory metod komunitní práce aktivizovat romskou komunitu ve vyloučené lokalitě na periferii…

Zobrazit

Předškolní příprava a včasná péče 2013 - 2019

  Cílem projektu je zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí tím, že jim usnadníme přístup k předškolnímu vzdělávání a rozvoj jejich nadání. Nabízíme dětem a rodičům…

Zobrazit

Šance začít včas

Šance začít včas Termín realizace: 1. 4. 2019 – 30. 6. 2020 Projekt reaguje na problém dětí, které vyrůstají v naprosto nevyhovujících podmínkách ubytoven či sociálně vyloučených lokalit…

Zobrazit

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

POPIS PROJEKTU                  Projekt Rozvoj SAS v Pardubickém kraji …

Zobrazit

Vzdělávací aktivity v rodinném centru „Farma“ ve Vysokém Mýtě

Vzdělávací aktivity v rodinném centru „Farma“ ve Vysokém Mýtě Termín realizace: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020 Projekt je zaměřen na práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí a je…

Zobrazit

„Mobilní“ terénní sociální služba pro odlehlé obce ORP Chrudim

Termín realizace: 1.11.2017 - 30.6.2018 Posláním projektu je zpřístupnit ověřený model komplexní práce pro rodiny s dětmi lidem v těžko dostupných lokalitách Chrudimska a poskytnout…

Zobrazit

Dobrovolnictví v rodinách a NZDM

Termín realizace: 1.9.2013 - 30.6.2016 Cílem projektu je zapojení dobrovolníků do vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením v Chrudimi…

Zobrazit

Předškolní příprava a včasná péče na Chrudimsku a ve Vysokém Mýtě

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020 Cílem projektu je zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí tím, že jim usnadníme přístup k předškolnímu vzdělávání a podpoříme…

Zobrazit

Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska, 2013-2017

Termín realizace: leden 2017 - prosinec 2017 Cílem projektu je zefektivnění a rozšíření nabídky terénních sociálních služeb do vyloučených rómských lokalit, konkrétně Chrast, Hrochův Týnec,…

Zobrazit

Komplexní podpora ohrožených rodin v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast

Termín realizace: říjen 2017 – září 2020 Reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006257   Projekt řeší problematiku vyloučených osob ve třech vyloučených lokalitách ORP Chrudim. Řeší…

Zobrazit

Máme šanci na sobě pracovat!

Termín: 1.6.2017 - 31.12.2017 Realizací projektu chceme pokračovat v poskytování preventivního programu pro uživatele služeb organizace Šance pro Tebe, z.s. , který naváže na projekty…

Zobrazit

Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska

Termín realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018 Cílem projektu je prostřednictvím terénní sociální práce  za podpory metod komunitní práce aktivizovat romskou komunitu ve vyloučené lokalitě na…

Zobrazit

Předškolka - krok k úspěchu

Termín realizace: 1.7.2017 - 30.6. 2018 Projekt je zaměřen na práci s předškolními a mladšími školními dětmi (1.,2. třída) ze sociálně vyloučených lokalit Chrudimska. Zahrnuje včasnou…

Zobrazit

Projekty ukončené do roku 2014

    Ukončené projekty 2014   Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit Termín realizace: 1. 7. 2012 - 31. 1. 2014 Občanské sdružení Šance pro…

Zobrazit

Šance začít včas – pokračování projektu

Termín realizace: 1.4.2017 – 31.3.2019   Jedná se o navazující projekt na probíhající aktivity předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociálním…

Zobrazit

Poznej svého teenagera

Doba realizace projektu: 1.1.2013 – 31.12.2015 Adolescence je přirozené období psychické proměny, spojené s celou řadou fyziologických, fyzických a sociálních změn, jimiž prochází každý mladý…

Zobrazit

Dobrovolnictví v komunitách

Doba realizace projektu: od ledna 2013 projekt Dobrovolnictví v komunitách se zaměřuje na: dlouhodobé dobrovolnictví, krátkodobé dobrovolnictví, osvětu a propagaci dobrovolnictví,…

Zobrazit

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

    

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz