Projekty - ukončené

Projekty, které Šance pro Tebe již realizovala


Dětský klub Čankovice a Vysoké Mýto

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021      Realizace podpořeného projektu poskytne příležitost pokračovat v započaté práci s dětmi a jejich rodiči především na cestě…

Zobrazit

Dětský klub Vysoké Mýto

Termín realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022   Předkládaný projekt cílí na děti ve věku 6 až 13 let v SVL v ul. Husově ve Vysokém Mýtě, kterou tvoří dvě bytovky a žije zde cca 210…

Zobrazit

S počítačem do nového školního roku

Termín realizace: 1. 9. – 31. 12. 2021   Cílem projektu je pomoci znevýhodněným dětem plnit jejich školní povinnosti, neboť proces vzdělávání vnímáme jako klíč pro úspěšný start do života.…

Zobrazit

Dětský klub v Chrudimi, Čankovicích a Vysokém Mýtě

Termín realizace:1. 7. 2021 – 30. 6. 2022 Podpořený projekt cílí na děti ve věku 3 až 10 let v lokalitách Chrudim, Čankovice a Vysoké Mýto. Cílem projektu je nastartovat změnu v daných…

Zobrazit

Pomoc se školní přípravou - doučování

Termín realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022     Doučování je primárně určeno dětem ve věku 6 až 18 let, které pocházejí ze sociálně  vyloučené lokality „Farma“ v Husově ulici…

Zobrazit

Pořízení osobního automobilu pro terénní sociální služby

Termín realizace projektu: 1.1.2021 – 31.12.2021 Výstupem realizovaného projektu bylo pořízení služebního vozidla pro poskytování terénních sociálních služeb s hlavním cílem zvýšit…

Zobrazit

Šance na dětství

Termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023   Předkládaný projekt je šance na „dětství“ spojené s prožitkem a rozvojem schopností dětí, které žijí často ve složitých životních…

Zobrazit

Předškolní příprava a preventivní aktivity v Čankovicích a Vysokém Mýtě za podpory Nadace České spořitelny

Předškolní příprava a preventivní aktivity v Čankovicích a Vysokém Mýtě za podpory Nadace České spořitelny   Termín realizace: 1.1.2021 – 31.8.2021 Projekt je zaměřen na…

Zobrazit

Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 Cílem projektu je zlepšení kvality života lidí v lokalitách ulic Husova, Čapkovského a Fibichova ve Vysokém Mýtě, kteří se zde potýkají s problémy…

Zobrazit

"Rychlá pomoc" ve spolupráci s Nadací České spořitelny

Termín realizace: 1.5.2020 – 31.8.2020 Projekt je realizován ve vyloučené lokalitě "Farma" ve Vysokém Mýtě, která se nachází na okraji města při hlavní silnici. Cílová skupina je tvořena…

Zobrazit

Předškolní příprava a včasná péče na Chrudimsku a ve Vysokém Mýtě

Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 Realizovaný projekt cílí na děti ve věku 3 až 10 let v sociálně vyloučených lokalitách Chrudim, Hrochův Týnec (Čankovice) a Vysoké Mýto. Podpora…

Zobrazit

Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska

Termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019 Cílem projektu je prostřednictvím rodinného centra za podpory metod komunitní práce aktivizovat romskou komunitu ve vyloučené lokalitě na periferii…

Zobrazit

„Neflákáme se, ale šijeme“

  Termín realizace: 1. 2. 2021 – 30. 8. 2021 Realizovaný projekt cílí na smysluplné trávení volného času u dětí a mladých dospělých, neboť jeho kvalitní naplňování podporuje mnohostranný…

Zobrazit

Dejme šanci pracovat!

Termín realizace: 1.9.2018 – 31.8.2021  Cílem projektu je vyrovnání příležitostí znevýhodněných osob cílové skupiny na trhu práce, a to především rozvojem kompetencí cílové skupiny. …

Zobrazit

Rodinné centrum ve Vysokém Mýtě

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020   Realizace projektu umožňuje pokračovat v započaté práci s dětmi v předškolním věku ve Vysokém Mýtě (lokalita Farma), které jsou přímo…

Zobrazit

Já, předškolák

  Termín realizace: 1. dubna 2015 - 31. března 2016   Projekt „Já předškolák“ je zaměřen na práci s předškolními dětmi a jejich rodiči ze znevýhodněného prostředí.…

Zobrazit

Předškolní příprava a včasná péče 2013 - 2019

  Cílem projektu je zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí tím, že jim usnadníme přístup k předškolnímu vzdělávání a rozvoj jejich nadání. Nabízíme dětem a rodičům…

Zobrazit

Šance začít včas

Šance začít včas Termín realizace: 1. 4. 2019 – 30. 6. 2020 Projekt reaguje na problém dětí, které vyrůstají v naprosto nevyhovujících podmínkách ubytoven či sociálně vyloučených lokalit…

Zobrazit

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

POPIS PROJEKTU                  Projekt Rozvoj SAS v Pardubickém kraji …

Zobrazit

Vzdělávací aktivity v rodinném centru „Farma“ ve Vysokém Mýtě

Vzdělávací aktivity v rodinném centru „Farma“ ve Vysokém Mýtě Termín realizace: 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020 Projekt je zaměřen na práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí a je…

Zobrazit

Dobrovolnictví v rodinách a NZDM

Termín realizace: 1.9.2013 - 30.6.2016 Cílem projektu je zapojení dobrovolníků do vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením v Chrudimi…

Zobrazit

„Mobilní“ terénní sociální služba pro odlehlé obce ORP Chrudim

Termín realizace: 1.11.2017 - 30.6.2018 Posláním projektu je zpřístupnit ověřený model komplexní práce pro rodiny s dětmi lidem v těžko dostupných lokalitách Chrudimska a poskytnout…

Zobrazit

Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska, 2013-2017

Termín realizace: leden 2017 - prosinec 2017 Cílem projektu je zefektivnění a rozšíření nabídky terénních sociálních služeb do vyloučených rómských lokalit, konkrétně Chrast, Hrochův Týnec,…

Zobrazit

Předškolní příprava a včasná péče na Chrudimsku a ve Vysokém Mýtě

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2020 Cílem projektu je zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí tím, že jim usnadníme přístup k předškolnímu vzdělávání a podpoříme…

Zobrazit

Komplexní podpora ohrožených rodin v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec a Chrast

Termín realizace: říjen 2017 – září 2020 Reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006257   Projekt řeší problematiku vyloučených osob ve třech vyloučených lokalitách ORP Chrudim. Řeší…

Zobrazit

Máme šanci na sobě pracovat!

Termín: 1.6.2017 - 31.12.2017 Realizací projektu chceme pokračovat v poskytování preventivního programu pro uživatele služeb organizace Šance pro Tebe, z.s. , který naváže na projekty…

Zobrazit

Projekty ukončené do roku 2014

    Ukončené projekty 2014   Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit Termín realizace: 1. 7. 2012 - 31. 1. 2014 Občanské sdružení Šance pro…

Zobrazit

Zlepšení životních podmínek Romů Chrudimska

Termín realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018 Cílem projektu je prostřednictvím terénní sociální práce  za podpory metod komunitní práce aktivizovat romskou komunitu ve vyloučené lokalitě na…

Zobrazit

Předškolka - krok k úspěchu

Termín realizace: 1.7.2017 - 30.6. 2018 Projekt je zaměřen na práci s předškolními a mladšími školními dětmi (1.,2. třída) ze sociálně vyloučených lokalit Chrudimska. Zahrnuje včasnou…

Zobrazit

Poznej svého teenagera

Doba realizace projektu: 1.1.2013 – 31.12.2015 Adolescence je přirozené období psychické proměny, spojené s celou řadou fyziologických, fyzických a sociálních změn, jimiž prochází každý mladý…

Zobrazit

Šance začít včas – pokračování projektu

Termín realizace: 1.4.2017 – 31.3.2019   Jedná se o navazující projekt na probíhající aktivity předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociálním…

Zobrazit

Dobrovolnictví v komunitách

Doba realizace projektu: od ledna 2013 projekt Dobrovolnictví v komunitách se zaměřuje na: dlouhodobé dobrovolnictví, krátkodobé dobrovolnictví, osvětu a propagaci dobrovolnictví,…

Zobrazit

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz