Ohlédnutí za květnem v Šanci pro Tebe


Datum publikace: 23.06.2021

Ohlédnutí za květnem v Šanci pro Tebe

Jak proběhl květen v Šanci?

Měsíc květen přinesl ve společnosti poměrně výrazné změny, které se týkaly především postupného rozvolňování vládních opatření. Uplynulý měsíc ovlivnil situaci v mnoha oblastech, ať už se jednalo o kulturu, školství, nebo sport.

Studenti se po dlouhé pauze mohli těšit z návratu do školních lavic. Tato změna ovlivnila i činnost pracovníků v nízkoprahových klubech Šance pro Tebe. V době zavřených škol sloužily primárně kluby k podpoře dětí, které by jinak vypadly z distanční výuky. Za pomoci dobrovolníků a stážistu se zaměstnancům Šance pro Tebe se podařilo zlepšit školní úspěšnost u mnoha dětí. Cílem zaměstnanců nízkoprahových klubů ve spolupráci dalších služeb bylo také připravit a zajistit hladký přechod žáků od distanční výuky k běžné presenční výuce.

V květnu organizace Šance pro Tebe zajišťovala stejně jako v uplynulých měsících prostřednictvím terénních programů své služby v sociálně vyloučených lokalitách v Chrudimi, Hrochově Týnci a Prachovicích. Pracovali jsme s jednotlivci formou terénní sociální práce. Službu jsme poskytovali v jejich přirozeném prostředí s cílem navázat a udržet kontakt založený na důvěře a poskytovat sociální pomoc a podporu.

Pracovníci vyráželi do ulic měst a obcí, kde předávali důležité informace klientům. Důležitou součástí práce bylo mapování lokality a získávání informací o příčinách, charakteru a intenzitě sociální situace obyvatel měst a obcí. Vedle toho jsme vyhledávali potencionální uživatele soc. služby, přicházeli za nimi do jejich domácností, poznávali jejich přirozené prostředí, poskytovali jim dostatek času, aby byli schopni společně s nimi hledat důvody a následně i řešení jejich složitých životních situací. Ukázalo se, že mezi nejčastější a nejpalčivější problémy patřily otázky ekonomického charakteru – což sebou nese často život spojený s chudobou. Chudoba je ve většině případů propojena s nízkou kvalitou bydlení a ta je propojena s migrací. Dalším jevem ovlivňující život cílové skupiny je nezaměstnanost spojená s nízkým stupněm vzdělání, což do značné míry ovlivňuje i životy dalších generací.

Důležitým slovem pro Sociálně aktivizační službu byla spolupráce, která měla za cíl stabilizovat rodiny, následně rozvíjet rodičovské dovednosti v péči o dítě. Cílem pracovníků Šance pro Tebe bylo zachovat rodinu a přispět ke kvalitativním změnám života v rodině prostřednictvím komplexní práce s rodinou.

Sanace rodiny je vnímána pracovníky jako jeden z možných nástrojů podpory rodičů, kteří péči o své děti zvládají obtížně. Zaměstnanci služby sanace rodiny usilují o zapojení rodičů do tzv. řízené spolupráce, během které vytváří a podporují příležitosti ke změně. Prostřednictvím dané služby docházelo k podpoře rodiny jako takové. I v této sociální službě bylo její poskytování ovlivněno pandemií Covid -19, která ve svém důsledku měla a má dopad na životy jedince, rodin a komunit.

Služba je poskytována týmem pracovníků na území Pardubického kraje, a to především na území ORP Chrudim (Chrudim, Hrochův Týnec, Čankovice, Chrast, Prachovice, Heřmanův Městec, Seč, Skuteč, atd.).

Předškolky mají pomoci dětem ze znevýhodněného prostředí začlenit se do kolektivu v posledním ročníku školky i při nástupu do školy. V Předškolách probíhal uplynulý měsíc ve znamení kvetoucích květin, příchodu jarních broučků, a svátku zamilovaných. Učitelky neopomněly ani Den matek. Děti v rámci tvořivé dílny vyráběly pro maminky srdíčka, které vyzdobily nalepovacími kytičkami a dokreslily podle představivosti. Vedle toho učitelky s dětmi rozvíjely grafomotoriku, paměť, jemnou a hrubou motoriku, čísla, barvy, tvary, řečové schopnosti, slovní zásobu, lokomoci, sociální učení atd. Naše Předškolky zohledňují podmínky, ze kterých jednotlivé děti přicházejí a pracují vedle dětí i s rodiči.

Příznivé počasí umožnilo dětem a mladým dospělým vyrazit do ulic, na dětská hřiště či veřejná sportoviště. Pracovníci služby streetwork v květnu tato místa monitorovali a procházeli v Chrudimi a také v okolních obcích – Hrochův Týnec, Prachovice, Heřmanův Městec, Slatiňany. S odborem sociálních věcí města Chrudim je domluvena spolupráce na území nového skateparku v Chrudimi. Zaměstnanci zde nezpozorovali ve sledovaném období žádné patologické jevy ani porušování provozního řádu. Za příznivého počasí byl skatepark velice vytížen a z tohoto důvodu poměrně mnoho dětí i mladých využívá „starý“ skatepark, kde mají větší prostor a více klidu. Pracovníci dané služby byli přítomni i zde – děti upozorňovali na možná nebezpečí chátrajícího skateparku a odkazovali je na nový skatepark.

Šicí dílna s obchodem pracovala v uplynulém období v ustáleném pracovním týmu. Výroba probíhala v běžném rytmu plnění zakázek a tvorby výrobků pro obchod. Zaměstnanci zde šily zástěry, prostírání, běhouny, tašky a sukně. Veřejnost má také možnost využívat službu čištění peří – kdy sem lidé mohou donést staré polštáře, peřiny či deky. Pracovníci šicí dílny se postarají o profesionální renovaci a zákazníkům vrátí zboží, které je bude hřát dalších desítky let.

Vzhledem k tomu, že se některé kolegyně staly novopečenými maminkami, organizace hledá nové posily do týmu. Šance pro Tebe i během května nadále spolupracovala jak s dobrovolníky, tak realizovala odborné praxe a stáže ve spolupráci s univerzitami a středními školami.

 

 

 

Marek Točoň
PR pracovník
Mob.: 733 747 746
E-mail: Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                               

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz