Ohlédnutí za lednem


Datum publikace: 01.03.2022

Ohlédnutí za lednem
V rámci Terénního programu v lednu bylo jedno z nejčastějších témat řešení bydlení, práce a finance. Činnost služby zahrnovala komplexní podporu při zajišťování nového zaměstnání včetně poradenské činnosti, jenž umožnila nasměrovat uživatele na navazující služby- manželská poradna, lékaři či například OSPOD. Mimo jiné se řešily dluhy, případné insolvence a obvolání exekutorů. V kontaktu jsme byli také s drogovou prevencí a proběhlo specifické poradenství ohledně klasifikace domácího násilí. 
 
Zástupci programu Sanace se i v měsíci leden zabývali přechodem z pěstounské péče přechodné na pěstounskou péči dlouhodobou. V rodinách se řešila intenzivní spolupráce s úřadem práce, současně probíhaly aktivní nácviky rodičovských povinností, péčí o domácnost, vyplňování formulářů atd. 
Významnou oporou se stala služba také během stěhování jedné z podpořených rodin, jejíž novým bydlištěm bude městská ubytovna. Díky pomoci byl pro rodinu celý proces stěhování o něco jednodušší. 
 
Pedagogové v předškolkách jako každý měsíc vycházeli z pracovních listů, prostřednictvím kterých s dětmi rozvíjeli jejich schopnosti a dovednosti- děti procvičovaly barvy, počítání, logopedické říkanky, řečové schopnosti, slovní zásobu, a podobně. V rámci lednového měsíce byl dětem připomenut svátek Tří králů- děti se zaujetím poslouchaly příběh o Třech králích a Ježíškovi- naučily se tří královou básničku, vyráběly papírové koruny a pokoušely se Tři krále také namalovat. V neposlední řadě zástupci předškolek s dětmi prošli základní znaky zimy včetně vhodného oblékání.
 
Zaměstnanci služby Streetwork vyhledávali potenciální uživatele na ulici, v parcích a všude tam, kde se cílové skupina zdržuje. Na místech, kde se běžně shromažďují skupinky dětí, mládeže a mladých dospělých je vzhledem ke chladnému a deštivému počasí nyní poloprázdno. I přes to se podařilo oslovit celkem 48 mladých lidí- během kontaktu jim pracovník Streetu představil službu, sebe a následně jim předal letáky a kontakt.  Vedle toho pracovníci streetworku monitorují jednotlivé lokality a dotváří tak obraz o životě na jednotlivých územích. Veškeré informace vyhodnocují a předávají dál kolegům jednotlivých služeb.
 
Z důvodu blížícího se uzavírání klasifikací Nízkoprahové kluby zaznamenaly větší zájem o doučování. Zaměstnanci podpořili uživatele klubů v rámci plnění jednotlivých úkolů a zadání od pedagogů. Začátkem měsíce předali klientům dárky z akce Krabice od bot. Dárky vykouzlily dětem úsměvy na tváři a my velmi děkujeme dárcům za jejich šlechetnost. 


Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz