Ohlédnutí za měsícem březen


Datum publikace: 03.05.2022

březen 2022
Již druhým měsícem jsme svědky ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Naše společnost čelí obavám z války a jinak tomu není ani mezi uživateli organizace Šance pro Tebe, na jejichž psychickém stavu se také podepisuje zdražování potravin, inflace a strach z nedostatku peněz. Od této skutečnosti se odvíjí pomoc, která byla zaměřena v rámci Terénního programu pro rodiny s dětmi především na nepříznivou sociální situaci v oblasti financí, bydlení a dluhů.
 
Zaměstnanci Sociálně aktivizačních služeb věnovali pozornost kvalitě bydlení, zdraví a péči o děti. Zajišťovali základní potřeby rodičů, řešili zaměstnání, vzdělání, konflikty, psali návrhy na rozvod a výchovu nebo žádosti na úřady atd. Spolupráce probíhala i s dalšími institucemi, především OSPODem, školou, SVP Archou, ÚP či dětským lékařem.
 
Díky lepšímu počasí v březnu zaznamenali pracovníci služby Streetwork zvýšený počet kontaktů. Monitorovací činnost probíhala v parcích, na sídlištích a jiných veřejných místech. Potenciální uživatelé byli seznámení s možnostmi pomoci, kterou služba nabízí. Zástupce služby odkazoval oslovené také na možnost využití nízkoprahových klubů.
 
Nízkoprahového kluby, jejichž provoz byl omezen vládními opatřeními související s bojem proti epidemii, se postupně navracejí do běžného režimu fungování. To dokládá i stoupající návštěvnost nízkoprahových klubů, jejichž prostory jsou v posledních týdnech hojně využívány stávajícím uživateli i novými návštěvníky, ato i z řad rodin Ukrajinských uprchlíků.
 
„Uživatelé služby přicházeli se svými záležitostmi, které chtěli prodiskutovat a poradit s jejich řešením. Všem bylo vyhověno a sdělena možná řešení, která by jim v této situaci mohla pomoci. Z mnohých zájemců o službu se stali uživatelé služby“, dodává zástupce klubu Agora, Karolína.
 
Velký počet uživatelů pak evidovali zaměstnanci v dětském klubu, který provozuje Šance pro Tebe ve Vysokém Mýtě. „Klub byl využíván především k volnočasovým aktivitám, mezi které patřilo společné hraní deskových her, drobné tvoření- malování na kamínky, na textil a další. V rámci oblíbeného kroužku šití se nám společnými silami podařilo ušít pěkné zástěrky pro děti, které zde navštěvují Předškolku“, udává Hedvika, zaměstnankyně klubu.
 
Zaměstnanci předškolek v tomto měsíci pilně pracovali na rozvoji kognitivních schopností dětí prostřednictvím grafomotoriky, řeči, sluchového a zrakového vnímání, ale také základní matematické představy.
 
„Dodržováním denního režimu jsme učili děti opět pořádku a řádu v jejich životě. Dětem jsme dávali dostatečný prostor i pro spontánní hraní, dopřáli jim volnosti jejich fantazií. Zároveň probíhaly hodiny logopedie pro zlepšení jazykových dovedností“, říká pedagogická pracovnice Eva.
 
Předškolka v Chrudimi přijala první ukrajinské děti, které se úspěšně začleňují do nového prostředí. Oporou zaměstnanců je zde česko-ukrajinsky hovořící dobrovolnice Sofia, která pomáhá překonat jazykovou bariéru mezi dětmi, rodiči a samotnými pracovníky.
 
Dobrovolníci pomáhali v březnu mimo jiné v Šicí dílně, kde pod vedením Járy Blažkové pokračovaly 3x týdně kurzy šití pro veřejnost. Své zastání našli dobrovolníci také v rámci doučování v nízkoprahových klubech nebo při realizaci komunitní akce s názvem Soví noc.
 
„Díky energii naší kolegyně Iryny jsme mohli být nápomocni ukrajinským běžencům jak na úřadu práce, tak v našem provizorním centru v Revoluční ulici. Komunikovali jsme s rodiči a jejich dětmi, kteří hledali bezpečí v městě Chrudim. Tato setkání jsou nezapomenutelná a lidé obdivuhodní za statečnost, kterou vykazují. Dobrovolníci nakoupili pastelky, hračky a tak došlo k obdarování dětí, které našli bezpečné útočiště v předškolce nebo na klubu- děkujeme“, dodává ředitelka Šance pro Tebe, Sophia Dvořáková. 
 
 
Marek Točoň
PR Pracovník
Mob.: 733 747 746
E-mail:


Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz