Ohlédnutí za měsícem únor


Datum publikace: 25.03.2022

unor 2022

 

S příchodem února zaznamenali pracovníci nízkoprahových služeb zvýšený zájem o prostory klubů. Mimo volnočasových aktivit byla pozornost věnována problematice sociálních sítí a jejich skrytých hrozeb.

„V rámci pravidel bezpečného internetu jsme zahrnuli filmovou projekci, která je nyní velmi aktuální a k tématu se nám hodila. Ve filmu Podvodník z Tinderu zhlédli uživatelé služby příběh tří žen, které byly podvedeny mužem z internetové seznamky. Hlavním cílem bylo uvědomit si rizika komunikace a seznamovaní se přes internet s cizími lidmi,“uvádí Lucie, zástupce služby NZDM Futur Chrudim.

Další preventivní témata v rámci nízkoprahových klubů byla zaměřena na vztahy, lásku
a bezpečný sex. „I přes citlivou povahu některých témat uživatelům a zájemcům o službu nedělalo žádný problém otevřeně komunikovat. Sdílení jejich postojů a názorů pokládám jako vyjádření vzájemné důvěry,“ konstatuje Karolína, pracovnice nízkoprahového klubu Agora.

Terénní program Streetwork oslovoval a vyhledával mladé lidi, které tráví svůj volný čas na ulici a jiných veřejných místech. Ne jinak tomu bylo i v tomto měsíci. Pracovníka daných služeb jste mohli potkávat na sídlištích, v parcích nebo novém skateparku, kde probíhala preventivní práce a monitoring. Prostřednictvím služby byly pak na území ORP Chrudim aktivně oslovovány skupinky dětí a mladých dospělých.

„V terénu potkávám mladé lidi, kteří jsou vděční za službu Streetwork. Vidí ve službě naději, která pomáhá nasměrovat mladé lidi v těžkých životních situacích na další zdroje podpory,“říká pracovnice Streetu Jana.

Terénní program pro rodiny vykonával v únoru službu převážně na území ORP Chrudim. Během měsíce probíhala spolupráce s uživateli v přirozeném prostředí, kanceláři, ale ve značné míře i po telefonu (z důvodu četného nárůstu nemocí u klientů – Covid 19, chřipky aj.).

Mezi stěžejní témata patřila dluhová problematika, práce a neshody v rodině. Prostřednictvím služby se podařilo úspěšně zajistit klientovi nové zaměstnání. Proběhla první právní poradna pro uživatele služeb zdarma – díky ní mají příležitost řešit své starosti s advokátní kanceláří Smutná a Vinopal.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mimo jiné řešily také stěhování matky s dětmi na městkou ubytovnu v Chrudimi. V rodině se intenzivně spolupracovalo s Úřadem práce Chrudim, OSPOD Chrudim a OSPOD Česká Třebová. Další podpora byla rodinám poskytnuta v podobě nácviku rodičovských povinností nebo pomoci s péčí o domácnost. V rámci poradenství byli uživatelé nasměrováni na navazující služby – bezplatná právní poradna.

V předškolkách pedagogové vytvářeli optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními. Zároveň byl ponechán prostor pro volné hry a pohybové aktivity. Zaměstnanci s dětmi realizovali výtvarné činnosti, které jsou velmi důležitou součástí formování osobnosti a poznávání okolního světa. Děti poznávaly různé předměty, dotýkaly se jich, prohlížely si je a manipulovaly s nimi.

„Nenásilnou, hravou formou jsme pomáhali rozvíjet dětskou fantazii, vnímání barev, tvarů, poznávání materiálů, které zdokonalují estetické cítění. Podporovali jsme nejen dětskou tvořivost a samostatnost, ale také jsme se snažili vhodně působit na vytváření estetického prostředí v naší předškolce. Modelovali jsme, vyráběli klauny, karnevalové masky aj.,“dodává paní učitelka Eva.
 

V Chrudimi 23.března.2022

     Marek Točoň
PR Pracovník
Mob.: 733 747 746
E-mail: Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz