Nízkoprahové zařízení Futur

NZDM = nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahový = snadno dostupný.

Poslání Futuru

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur nabízí holkám a klukům ve věku 6 - 12 let v Chrudimi, v Hrochově Týnci ve věku 6 - 26 let a v Prachovicích ve věku 15-26

 • POMOC, RADU A PODPORU PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, se kterými se setkávají,
 • BEZPEČNÉ MÍSTO pro volný čas,
 • PODPORU PŘI REALIZACI jejich aktivit a nápadů.

Těmito činnostmi přispívá ke zlepšení jejich sociální situace.

Adresa klubu

Školní náměstí 11, Chrudim
Chrudimská 219, 538 04 Prachovice
Nádražní 262, 538 62 Hrochův Týnec
Čankovice 116, 538 62 Hrochův Týnec

Provozní doba klubu v Chrudimi:

 • Pondělí 11.30 - 13.30 (dle individuální dohody s klientem),  14.00 - 17.00 terén
 • Úterý 10.30 - 12.30  (dle individuální dohody s klientem),    13.00 - 17.00 klub
 • Středa 11.30 - 13.30 ( (dle individuální dohody s klientem), 14.00 - 17.00 terén
 • Čtvrtek 10.30 - 12.30 (dle individuální dohody s klientem), 13.00 - 16.00 klub
 • Pátek 10.30 - 12.30 (dle individuální dohody s klientem),  13.00 - 16.00 terén

Provozní doba klubu v Hrochově Týnci:

 • Pondělí – 13.30 - 16.30
 • Úterý - 12.00 - 14.00 (dle individuální domluvy s klienty)
 • Středa - Čankovice - 12.00-13.00 (dle individální domluvy s klienty), 13.00 - 17.00 
 • Čtvrtek - 12.00 - 14.00 (dle individuální domluvy s klienty)
 • Pátek 14.00 - 16.00

Provozní doba klubu v Prachovicích:

 • Pondělí, úterý, středa: 13:00 - 18:00
 • Čtvrtek 11:30 - 16:30 (konzultace a doučování)
 • Pátek 11:00 - 16:00

Facebook NZDM Hrošárna

Fotogalerie

Kontakt NZDM Futur Chrudim:

Lucie Hájková ()
tel.: 739 063 787

Kontakt NZDM Futur Hrochův Týnec:

Denisa Havlíková ()
tel.: 734 233 006

Kontakt NZDM Futur Prachovice:

Mgr. Klára Saláková ()
tel.: 731 412 054

 
NZDM Futur je členem České asociace streetwork a je registrováno dle zákona č.108/2006 Sb. 

 

Cílová skupina

Primární cílová skupina: holky a kluci v Hrochově Týnci ve věku 6 – 26 let, ohroženi nepříznivou sociální situací v období dospívání (např. problémy doma, ve škole, v partě,… nuda, nemít si s kým popovídat, konflikty s okolím).

Sekundární cílová skupina: Rodinní příslušníci, partneři a další osoby z blízkého sociálního okolí, které mají významný vliv na utváření jejich životních návyků a postojů.

Nabídka služeb

 • VOLNOČASOVKY … diabolo, hakis, talíř, yoyo,…
 • POKEC, INFO … o tom, co tě zajímá, když se chceš něco dozvědět…
 • AKCE … můžeme spolu vymyslet nějakou aktivitu a pak jí uskutečnit...
 • POMOC, RADA, PODPORA ... když máš průs…švih doma, ve škole nebo s kámošema, nevíš si s něčím rady…
 • DOUČKO ... můžeme ti pomoct s tím, co ti ve škole nejde …
 • ROZVOJ OSOBNOSTI … když se chceš něco se naučit, najít svůj talent :-)
 • DOPROVOD ... když máš jít na úřad a sám se moc necejtíš …

 Dlouhodobé cíle

 • Pracovníci mají nakontaktovanou cílovou skupinu a udržují s ní pravidelný a intenzivní kontakt, čímž prohlubují vzájemnou důvěru.
 • Klienti ví, jak a kde mohou smysluplně trávit svůj volný čas (v klubu i mimo něj).
 • Klienti jsou motivovaní k odpovědnosti za svůj život a jsou schopni řešit svou životní situaci vlastními silami. (něco měnit nebo měnit svou životní situaci).
 • Klienti se lépe orientují v sociálním prostředí (někým být, někam patřit, někam mířit) a vědí, jak to chodí ve společnosti.
 • Klienti ví, jak předcházet a minimalizovat negativní dopady rizikového chování a jednání

Principy poskytovaných služeb

 • RESPEKT - respektování práv, potřeb, zájmů, názorů a rozhodnutí klienta
 • KOMPETENCE - podpora seberealizace, nezávislosti a sociálních dovedností klienta
 • PROFESIONALITA - základem kvality poskytované služby a podpory je odbornost pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními a týmová spolupráce
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – zjišťujeme klientovi individuální potřeby a přání a společně hledáme možnosti jak je prostřednictvím služby naplnit
 • NÍZKOPRAHOVOST - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti

Principy nízkoprahovosti

 • ČASOVÁ A PROSTOROVÁ DOSTUPNOST - Provozní doba služby odpovídá potřebám klientů. Služba je poskytována v místech, které jsou pro CS dosažitelné (v lokalitě, kde žijí, nebo kde se pohybují).
 • BEZPLATNOST – nabízené činnosti jsou poskytovány zdarma
 • ANONYMITA – klienti mají právo zůstat v anonymitě (stačí uvést jméno/přezdívku)
 • DOBROVOLNOST - Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
 • ROVNÝ PŘÍSTUP – Pracovníci přistupují ke všem stejně.

Práva a povinnosti klientů

Práva klienta:

 • Můžu říct jen jméno nebo přezdívku.
 • Můžu přijít a odejít z klubu, kdy chci, nebo sem přestat chodit úplně. V terénu můžu odmítnout kontakt s pracovníkem
 • Můžu si vybrat pracovníka a mluvit s ním bez ostatních/ mezi 4 očima.
 • Můžu se kouknout, co si o mně pracovníci píšou.
 • Můžu si stěžovat a říkat, co bych chtěl/a změnit.
 • Nic neplatím, je to zadarmo.

Povinnosti klienta

 • Dodržovat pravidla a respektovat sankce
 • Řekni svůj věk/rok narození.
 •  rozbalPravidla na klubu a v terénu
 • Pravidla na klubu
 • Nemluv sprostě.
 • Nenadávej. Neurážej. Nevyhrožuj. Neubližuj ostatním.
 • Neber a nenič věci.
 • Nenos, neukazuj, neužívej a neprodávej drogy (alkohol, cigarety a jiné; na klubu ani před ním).
 • Nenos zbraně, nepoužívej žádný předmět jako zbraň.
 • Neruš pracovníka, když mluví s jiným klientem mezi 4 očima.

Pravidla v terénu

 • Neohrožuj sebe ani ostatní (nevyhrožuj, nenič věci a nepoužívej je jako zbraň)
 • Neruš pracovníka, když mluví s jiným klientem mezi 4 očima.
 • Nekšeftuj s drogami před pracovníky

Pravidla pro klienty platí pouze v době kontaktu.

Kapacita klubu

Kapacita zařízení je 15 klientů v jednom okamžiku; 30 klientů za den. Kapacita při doučování jsou 2 klienti na 1 pracovníka, výjimečně 4 klienti na 1 pracovníka, a to v případě, že se jedná o skupinovou aktivitu.

Za kalendářní rok 150 klientů pro ambulantní formu a 110 klientů pro terénní formu.

Stížnosti

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                                                

                                                               

 

 

                                                     

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz