Nízkoprahové zařízení Futur

NZDM = nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Nízkoprahový = snadno dostupný.

Poslání Futuru

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur nabízí mladým lidem ve věku 6 - 26 let v Chrasti, Hrochově Týnci, Čankovicích a Prachovicích; ve věku  6 až 12 v Chrudimi:

 

 • POMOC, RADU A PODPORU PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, se kterými se setkávají,
 • BEZPEČNÉ MÍSTO pro volný čas,
 • PODPORU PŘI REALIZACI jejich aktivit a nápadů.

Těmito činnostmi přispívá ke zlepšení jejich sociální situace.

Adresa klubu

Školní náměstí 11, Chrudim
Chrudimská 219,  Prachovice
Nádražní 262,  Hrochův Týnec
Čankovice 116, 2 Hrochův Týnec
Jiráskova 401, Chrast

Provozní doba klubu v Chrudimi:

 • Pondělí 11.00 - 12.30 (dle individuální dohody s klientem), 13.00 - 17.00 klub
 • Úterý 11.00 - 12.30  (dle individuální dohody s klientem), 13.00 - 16.00 klub
 • Středa 11.00 - 12.30 ( (dle individuální dohody s klientem), 13.00 - 17.00 klub
 • Čtvrtek 11.00 - 12.30 (dle individuální dohody s klientem), 13.00 - 16.00 klub
 • Pátek 11.00 - 12.30 (dle individuální dohody s klientem), 13.00 - 16.00 terén

Provozní doba klubu v Hrochově Týnci:

 • Čtvrtek  13.00 - 14.00 (dle individuální dohody s klientem), 14.00 - 16.00 terén

Provozní doba klubu v Prachovicích:

 • Pondělí  11.30 - 13.30 (dle individuální dohody s klientem), 13.30 - 16.30 klub
 • Úterý  11.30 - 13.30  (dle individuální dohody s klientem)
 • Středa  12.30 - 13.30 ( (dle individuální dohody s klientem),  13.30 - 16.30 klub
 • Čtvrtek  11.30 - 13.30 (dle individuální dohody s klientem)
 • Pátek  10.30 - 11.30 (dle individuální dohody s klientem), 11.30 - 15:00 klub

Provozní doba klubu v Chrasti:

 • Pondělí  13.00 - 14.00 (dle individuální dohody s klientem), 14.00 - 17.00 klub
 • Středa  16.00 - 17.30 ( (dle individuální dohody s klientem), 13.00 - 16.00 klub
 • Čtvrtek  13.00 - 17.00 klub
 • Pátek  13.00 - 16.00 (dle individuální dohody s klientem)

Provozní doba klubu v Čankovicích:

 • Úterý  12.00 - 13.00 (dle individuální dohody s klientem), 13.00 - 17.00 klub

 

Fotogalerie

Kontakt NZDM Futur Chrudim:

Lucie Hájková ()
tel.: 739 063 787

Kontakt NZDM Futur Hrochův Týnec:

Mgr. Klára Saláková ()
tel.: 731 412 054

Kontakt NZDM Futur Prachovice:

Mgr. Klára Saláková ()
tel.: 731 412 054

Kontakt NZDM Futur Čankovice:

Mgr. Klára Saláková ()
tel.: 731 412 054

Kontakt NZDM Futur Chrast:

Bc. Karolína Faltysová ()
tel.: 734 233 006

 
NZDM Futur je členem České asociace streetwork a je registrováno dle zákona č.108/2006 Sb. 

 

Cílová skupina

Služba je určena pro uživatele ve věku od 6 do 26 let v lokalitách Hrochův Týnec a Čankovice, Chrast,Prachovice. Služba je určena pro uživatele ve věku od 6 do 12 let v lokalitě Chrudim.

Nabídka služeb

 • VOLNOČASOVKY … diabolo, hakis, talíř, yoyo,…
 • POKEC, INFO … o tom, co tě zajímá, když se chceš něco dozvědět…
 • AKCE … můžeme spolu vymyslet nějakou aktivitu a pak jí uskutečnit...
 • POMOC, RADA, PODPORA ... když máš průs…švih doma, ve škole nebo s kámošema, nevíš si s něčím rady…
 • DOUČKO ... můžeme ti pomoct s tím, co ti ve škole nejde …
 • ROZVOJ OSOBNOSTI … když se chceš něco se naučit, najít svůj talent :-)
 • DOPROVOD ... když máš jít na úřad a sám se moc necejtíš …

 Cíle

 • Kontaktovat a následně udržovat pravidelný a intenzivní kontakt pracovníků s cílovou skupinou a prohlubovat vzájemnou důvěru
 • Příznivě ovlivňovat způsob trávení volného času dětí a mladých lidí a poskytovat jim volnočasové aktivity v bezpečném prostředí
 • Vést/motivovat děti a mladé lidi k odpovědnosti za svůj život, povzbuzovat ke „směřování“ – někým být, někam patřit, někam mířit.
 • Posilovat schopnost uživatelů služby řešit obtížné životní situace vlastními silami a posilovat jejich sebevědomí, umožnit jim vlastní seberealizaci
 • Předcházet/minimalizovat negativní dopady rizikového chování a jednání
 • Podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti
 • Umožnit jednotlivcům i skupinám lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí, zvyšovat jejich komunikační schopnosti a dovednosti
 • Monitorovat situaci v lokalitě a rizikové skupiny mladých lidí

Principy poskytovaných služeb

 • RESPEKT - respektování práv, potřeb, zájmů, názorů a rozhodnutí klienta
 • KOMPETENCE - podpora seberealizace, nezávislosti a sociálních dovedností klienta
 • PROFESIONALITA - základem kvality poskytované služby a podpory je odbornost pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními a týmová spolupráce
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – zjišťujeme klientovi individuální potřeby a přání a společně hledáme možnosti jak je prostřednictvím služby naplnit
 • NÍZKOPRAHOVOST - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti

Principy nízkoprahovosti

 • ČASOVÁ A PROSTOROVÁ DOSTUPNOST - Provozní doba služby odpovídá potřebám klientů. Služba je poskytována v místech, které jsou pro CS dosažitelné (v lokalitě, kde žijí, nebo kde se pohybují).
 • BEZPLATNOST – nabízené činnosti jsou poskytovány zdarma
 • ANONYMITA – klienti mají právo zůstat v anonymitě (stačí uvést jméno/přezdívku)
 • DOBROVOLNOST - Klienti mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby podle svého uvážení. Klient není povinen zapojit se do připravených činností.
 • ROVNÝ PŘÍSTUP – Pracovníci přistupují ke všem stejně.

Práva a povinnosti klientů

Práva klienta:

 • Můžu říct jen jméno nebo přezdívku.
 • Můžu přijít a odejít z klubu, kdy chci, nebo sem přestat chodit úplně. V terénu můžu odmítnout kontakt s pracovníkem
 • Můžu si vybrat pracovníka a mluvit s ním bez ostatních/ mezi 4 očima.
 • Můžu se kouknout, co si o mně pracovníci píšou.
 • Můžu si stěžovat a říkat, co bych chtěl/a změnit.
 • Nic neplatím, je to zadarmo.

Povinnosti klienta

 • Dodržovat pravidla a respektovat sankce
 • Řekni svůj věk/rok narození.
 •  rozbalPravidla na klubu a v terénu
 • Pravidla na klubu
 • Nemluv sprostě.
 • Nenadávej. Neurážej. Nevyhrožuj. Neubližuj ostatním.
 • Neber a nenič věci.
 • Nenos, neukazuj, neužívej a neprodávej drogy (alkohol, cigarety a jiné; na klubu ani před ním).
 • Nenos zbraně, nepoužívej žádný předmět jako zbraň.
 • Neruš pracovníka, když mluví s jiným klientem mezi 4 očima.

Pravidla v terénu

 • Neohrožuj sebe ani ostatní (nevyhrožuj, nenič věci a nepoužívej je jako zbraň)
 • Neruš pracovníka, když mluví s jiným klientem mezi 4 očima.
 • Nekšeftuj s drogami před pracovníky

Pravidla pro klienty platí pouze v době kontaktu.

Kapacita klubu

Kapacita zařízení je 15 klientů v jednom okamžiku; 30 klientů za den. Kapacita při doučování jsou 2 klienti na 1 pracovníka, výjimečně 4 klienti na 1 pracovníka, a to v případě, že se jedná o skupinovou aktivitu.

Za kalendářní rok 230 klientů pro ambulantní formu a 200 klientů pro terénní formu.

Stížnosti

Rychlý kontakt

Šance pro Tebe
Štěpánkova 92, Chrudim 537 01
Tel.: 469 623 501
E-mail: sance@sance.chrudim.cz

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz