Služby v lokalitě

Jednotlivé služby poskytované pracovníky Šance pro Tebe v Hrochově Týnci

Terénní program funguje pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a pohybující se v lokalitě Hrochova Týnce. Pracovníci Terénního programu těmto lidem nabízí pomoc, radu a podporu. V rámci Terénního programu se v Hrochově Týnci poskytují tyto služby:

Základem Terénního programu v Hrochově Týnci je sociální práce. Je to především zprostředkování kontaktu se společenským prostředím lidí v nepříznivé sociální situaci. Sociální pracovníci pomáhají s lepší orientací ve vztazích, které se odehrávají ve společenském prostředí. Sociální pracovníci pomáhají také s uplatňováním práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Terénní program má svými aktivitami a poskytovanými službami přispět ke změně sociální situace klientů. Klienty terénního programu jsou osoby v nepříznivé sociální situaci (např. osoby ohrožené sociálním vyloučením, dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužením, osoby žijící v nevyhovujících bytových podmínkách atd.). 

Terénní sociální práce znamená např.:

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, a které podporují sociální začleňování osob,
  • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

Předškolní příprava

Předškolní příprava pomáhá zvyšovat kvalitu života dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. Zaměřuje se na děti ve věku 3 až 6 let z vyloučených romských lokalit na Chrudimsku. Pro tyto děti je…

Zobrazit

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Futur (NZDM) NZDM Futur v Hrochově Týnci je zaměřeno na děti a mladé ve věku 6 až 26 let, kteří se pohybují v Hrochově Týnci a okolí a jsou ohroženi…

Zobrazit

Terénní program pro rodiny

Poslání Terénní program pro rodiny je sociální služba pro osoby v sociálně nepříznivé situaci pohybující se ve vyloučených lokalitách . Nabízí jim pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se…

Zobrazit

Pedagogická činnost | předškolní a školní

Cílem projektu podpořit znevýhodněné děti a rodiny ze sociálně vyloučených lokalit na Chrudimsku, které mají ztížený přístup ke vzdělání. Projekt se zaměřuje na zvyšování školní úspěšnosti dětí a…

Zobrazit

Sanace rodiny

Poslání Služba Sanace rodiny je podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je podporovat klienty v…

Zobrazit

                                 
                       

                       

              

vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2013

Copyright Šance pro Tebe, 2017  

tel: 469 623 501, e-mail: sance@sance.chrudim.cz